Đã có 85.641 hợp đồng phái sinh được giao dịch

Nguồn: vneconomy.vn