Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 11-15/9

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 11-15/9

Ảnh minh họa.

Hà Anh
Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 9/2017.

* Ngày 11/9/2017, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (mã GMC-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 11/9/2017, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Kỹ Thuật (mã IJC-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu  được nhận 800 đồng).

* Ngày 11/9/2017, Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã DRL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 11/9/2017, Công ty Cổ phần Bột giặt NET (mã NET-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng).

* Ngày 11/9/2017, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (mã INC-HNX) trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 500 đồng).

* Ngày 11/9/2017, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (mã DHT-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 12/9/2017, Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng Sản An Phát – Yên Bái (mã HII-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 13/9/2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (mã MSC-HNX) chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 400 đồng).

* Ngày 13/9/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 14/9/2017, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã CTD-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 50%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng).

* Ngày 14/9/2017, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (mã HTC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 14/9/2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã NCT-HOSE) tạm ứng cổ tức lần 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng).

* Ngày 14/9/2017, Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2016 với tỷ lệ 700 đồng/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 với tỷ lệ 700 đồng/cổ phiếu.

* Ngày 15/9/2017, Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (mã VTL-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 15/9/2017, Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
 
TỪ KHÓA Thủy điệnCổ tứcKhoáng sảncổ phiếuMỹCổ phầnĐầu tưxây dựngHNXNiêm yết
Nguồn: vneconomy.vn