Ngân sách Nhà nước sắp nhận 2.200 tỷ đồng cổ tức từ Vietcombank

Nguồn: vneconomy.vn