Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có thể khởi công sớm nhất vào 2021

Ông Nguyễn Quang Nam, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khẳng định, trong bối cảnh kinh tế và việc bố trí ngân sách còn khó khăn nên quan điểm của Bộ Xây dựng là không thúc đẩy triển khai dự án vào lúc này. "Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dự án phấn đấu có thể khởi công sớm nhất vào năm 2021, khi điều kiện kinh tế xã hội chung của đất nước cho phép", ông Nam chia sẻ. 

Phối cảnh Bảo tàng lịch sử Quốc gia


Trước mắt, Bộ Xây dựng vẫn cần tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị, nhất là phần xây dựng nội dung, phương án phân loại và thu thập hiện vật, phương án trưng bày… 

Việc Bộ Xây dựng có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ là cần thiết nhằm xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia về hoạt động cho các Ban Quản lý dự án trong thời gian tới và có phương án bố trí ngân sách để các Ban duy trì hoạt động. 

Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp chặt chẽ khắc phục khó khăn, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao. 

Theo Bộ Xây dựng, đề án xây dựng Bảo tàng lịch sử Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 281/2006-TTg ngày 19/12/2006. Tuy nhiên, Thông báo số 310/TB-VPCP ngày 10/9/2015 của Văn phòng Chính phủ nêu rõ ngân sách nhà nước còn khó khăn, đồng thời công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Bảo tàng Quốc gia cần được nghiên cứu, thực hiện hết sức kỹ lưỡng. Vì vậy, giai đoạn từ 2015-2020, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý dự án và các cơ quan chức năng tập trung nghiên cứu kỹ, hoàn thành tốt công tác chuẩn bị đầu tư và các thủ tục đầu tư theo quy định. 

Duy Long
Nguồn: tuoitrethudo.vn