Hai tử tù trốn được khỏi phòng biệt giam

.
Nguồn: www.phunuvagiadinh.vn