Bão số 10 giật cấp 16 đổ vào đất liền ngày 15-9

.
Nguồn: www.phunuvagiadinh.vn