Hai anh em vác mã tấu chém người rồi chở đi cấp cứu

.
Nguồn: www.phunuvagiadinh.vn