HNX: Ngày 21/09/2017, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang (KGM)

Nguồn: www.stockbiz.vn