BMP: Nhựa Bình Minh vẫn chờ quyết định của UBCKNN về việc nới room

Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (Mã: BMP) vừa có thông tin mới nhất gửi tới cổ đông về việc thực hiện thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nới room).
 
Cụ thể, ngày 6/9, BMP tiếp tục gửi văn bản tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), mong được Ủy ban xem xét tạo điều kiện để công ty hoàn thành việc điều chỉnh tỷ lệ room theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên và đáp ứng yêu cầu của cổ đông nhà nước SCIC làm rõ tiến trình mở room. Trong kế hoạch, SCIC sẽ thoái vốn khỏi BMP trong năm 2017.
 
BMP khẳng định tiến độ nới room tiếp theo phụ thuộc vào việc giải quyết của các cơ quan quản lý có thẩm quyền.
 
Nghị quyết ĐHCĐ BMP thông qua việc nới room 100% cho nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, công ty có hai ngành nghề kinh doanh với mã ngành 4669 và 7120 thuộc ngành kinh doanh có điều kiện, nhưng lại không nằm trong danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Mã ngành 4669 là ngành kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, hóa chất và mã ngành 7120 là kiểm tra, phân tích kỹ thuật, chi tiết: giám dịnh, kiểm tra và phân tích ngành hóa chất.
 
Vì vậy, khi nộp hồ sơ nới room lên UBCKNN thì nhận được yêu cầu công ty phải hỏi ý kiến từ Bộ Công thương về hai mã ngành trên. Trên cơ sở trả lời từ Bộ Công thương, UBCKNN sẽ xem xét đề nghị của BMP.
 
Bộ Công thương trả lời việc hạn chế tiếp cận thị trường đối với các hoạt động xuất, nhập khẩu và phân phối nguyên liệu, hóa chất và hoạt động kiểm tra, phân tích kỹ thuật đến nay đã hết.
 
BMP đã gửi phần trả lời này cho UBCKNN xem xét. Nay, liên quan đến danh mục hàng hóa (nguyên liệu đầu vào) mà BMP xuất nhập, mua bán, công ty giải trình trong danh mục này không có nguyên liệu, hóa chất nào bị cấm xuất nhập khẩu hoặc phân phối.
 
Các loại hóa chất cơ bản mà BMP có thực hiện nhập khẩu, mua bán trong nước như dung môi cyclohexanone và một số nguyên liệu BMP mua trong nước như dầu trắng, dung môi DOP..; các loại hạt nhựa PVC, PE, PP... Công ty cam kết các nguyên liệu, hóa chất này không nằm trong danh mục nhà nước cấm và không thuộc danh mục hạn chế sở hữu nước ngoài theo thông tư 34.
KHỔNG CHIÊM

Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.

Nguồn: www.stockbiz.vn