Bi kịch từ mối quan hệ đồng tính

Bi kịch từ mối quan hệ đồng tính

Vì mối quan hệ đồng tính được nuôi dưỡng bằng tiền và những lời hứa, cuộc đời cậu sinh viên trượt dài và rồi phải trả giá bằng bản án tù chung thân