Cơ hội hồi sinh TPP

Cơ hội hồi sinh TPP

Tại cuộc họp vừa diễn ra ở Australia, 11 nước thành viên đã khẳng định quyết tâm hồi sinh TPP.